top of page

 

Turnov 8.5.2023

 

Program a časový rozpis 1. závodu:

 • Dětský MTB CUP Libereckého kraje 2023

 • Pořadatel závodu: North Bike Club, spolek

 • Ředitel závodu: Jan Němec

 • Kontakt na ředitele závodu: +420 736 205 112

 • E-mail : info@detskymtbcup.cz

 • Termín konání závodu: pondělí 8.5.2023

 • Místo prezentace: 

 • Čas prezentace: 8:00 – 9:30

 • Startovné online: 100,-Kč, startovné na místě 150,-Kč

 • Přihlášky online zde!

Časový rozpis závodu:         

 • 09:30 Prohlídka a výklad trasy

 • 10:00 Start odrážedla

 • 10:05 Start bobíci

 • 10:10 Start bobice

 • 10:20 Vyhlášení odrážedla, bobíci, bobice 

 • 10:40 Start předžáci a předžákyně

 • 11:00 Start žáci 1, žákyně 1

 • 11:20 Start žáci 2, žákyně 2

 • 11:50 Start mladší žáci a žákyně

 • 12:20 Start starší žáci a žákyně

 • 12:50 Start kadeti, kadetky

 • 13:30 Vyhlášení výsledků 

 

Tratě budou přístupné do 9:30.

Časy jsou orientační a prosíme o sledování  průběhu závodu. Moderátor bude včas upozorňovat na případné změny.
Poznámka: časy startů jednotlivých kategorií jsou pouze orientační, sledujte průběh závodu!
Trasa závodu: rovinatý profil, asfalt, zpevněná cesta, louka. Délka bude přizpůsobena jednotlivým kategoriím


 
Popis závodu:

 • Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počty kol podle aktuálního stavu tratí, počasí a počtu účastníků.


Předpis:

 1. Závodí se dle rozpisu tohoto závodu.

 2. Závod se jede na uzavřené trati.

 3. Závodník je povinen dbát pokynů pořadatelů.

 4. Závod se jede za každého počasí.

 5. Závod je vypsán i pro příchozí:  závod je veřejný, není potřeba žádná licence.

 6. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé.

 7. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

 8. Závodníci jsou povinni se pohybovat jen po vyznačené trase. 

 9. Děti startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu.

 10. Cyklistická přilba povinná!!!

 11. V průběhu závodu se na trase nesmí mimo závodníků nikdo pohybovat, závodníkům jiných kategorií hrozí odebrání startovního čísla.

 12. Zdravotní zajištění: pořadatelská služba, zdravotní služba.

 13. Protest lze podat pouze písemně ihned po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději však do vyhlášení výsledků.

 14. Protest se musí podat u ředitele závodu s kaucí 100- Kč. Kauce v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.

 15. Ceny: věcné pro prvních pět v každé kategorii, první tři medaili.

 16. Řazení na prvním závodě:

  1. Prvních pět závodníků ve stávající kategorii dle celkového pořadí celého seriálu Dětského MTB Cupu 2022 zároveň přihlášení na celý seriál 2023

  2. Prvních pět závodníků z přecházející kategorie dle celkového pořadí seriálu Dětského MTB Cupu 2022 zároveň přihlášení na celý seriál 2023

  3. Ostatní závodníci dle celkového pořadí celého seriálu Dětského MTB Cupu 2022

  4. Ostatní závodníci podle startovního čísla


Kategorie:​

 • BOBÍCI, BOBICE odrážedla…………………..0 - 3 let rok narození 2020 a mladší – všichni startují dohromady

 • BOBÍCI, BOBICE kola...............…....................3 – 4 let rok narození 2019 a mladší

 • Předžáci a předžákyně...…......….....................5 – 6 let rok narození  2017 - 2018

 • ŽÁCI 1, ŽÁKYNĚ 1.....................…....................7 – 8 let rok narození  2015 - 2016

 • ŽÁCI 2, ŽÁKYNĚ 2.....................…...….............9 – 10 let rok narození 2013 - 2014

 • MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ............……...............11 – 12 let rok narození 2011 - 2012

 • STARŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ.....................................13 – 14 let rok narození 2009 - 2010

 • KADETI, KADETKY……………………….........15 - 16 let rok narození 2007 - 2008

bottom of page