Název:

AMULET  CYCOLOGY Dětský MTB cup Libereckého kraje 2020

Pořadatel: SpinFit Liberec, z.s. oddíl cyklistiky (IČO:46746668)

Spolupořadatelé: North Bike  Club Junior Team, Superior Cyklofit Highfive, Pakli sport klub, Tour de Ralsko, IVAR CS AUTHOR, Ski Bakajda 

 

Termíny závodů a místo:

14.6. MALEVIL - 1.závod AMULET CYCOLOGY Dětského MTB cupu 2020- neděle

11. 7. TANVALD - 2. závod AMULET CYCOLOGY Dětského MTB cupu 2020 - sobota

18. 7. MIMOŇ - 3. závod AMULET CYCOLOGY Dětského MTB cupu 2020 -sobota

19. 7. Liberec - Ruprechtice - 4. závod AMULET CYCOLOGY Dětského MTB cupu 2020neděle

 5. 9. Bakov nad Jizerou ( areál koupaliště ) - 5. závod AMULET CYCOLOGY Dětského MTB cupu 2020 -sobota

        závod se nezapočítává do celkového hodnocení seriálu  

13. 9. Tanval - 6. závod AMULET CYCOLOGY Dětského MTB cupu 2020 - neděle

20. 9. Mladá Boleslav ( Bike park ) - 7. závod AMULET CYCOLOGY Dětského MTB cupu 2020 - neděle

říjen - slavnostní vyhlášení Vratislavice

 

Časový rozpis: STARTY

·         10:00 - Odrážedla, Bobíci, Bobice

·         10:20 - Předžáci, předžákyně

·         10:40 - Žáci, žákyně 1

·         11:00 - Žáci, žákyně 2

·         11:30 - Mladší žáci, žákyně

·         12:00 - Starší žáci, žákyně    

                                 

vyhlašování nejpozději do 30 minut po skončení závodů

Poznámka: časy jsou orientační, sledujte průběh závodu!

 

Bodování:         

Pohár se skládá ze 6 - ti závodů, kde v každém z nich závodník obdrží body podle umístění, počtu startujících a bodovací tabulky. Finálový závod (v Mladé Boleslavi) je ohodnocen dvojnásobným počtem bonusových bodů. Do poháru se letos započítávají 4 nejlepší výsledky ze všech závodů. Celkové výsledky poháru se vyhlásí až po finálovém 6. závodě na slavnostním galavečeru ve Vratislavicích (datum upřesníme).

 

Příklad výpočtu:
Počet startujících – pořadí + 1+Bonusové body.

Na startu závodu je 30 účastníků, 1. získá 130 bodů, 2. 99 bodů a poslední 30. získá 1 bod.

Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí počet lepších umístění v 7 závodech.

Pořadí     1        2        3        4        5        6        7        8        9        10
Body     100     90      80       70      60      50      40      30      20       10

Kategorie:

ODRÁŽEDLA…………………………...……...0 - 4 let rok narození 2016 a mladší – všichni startují dohromady

BOBÍCI, BOBICE...............…...................0 – 4 let rok narození 2016 a mladší - startují na kole

Předžáci a předžákyně...…......….....5 – 6 let rok narození  2014 – 2015

ŽÁCI 1, ŽÁKYNĚ 1.....................…............7 – 8 let rok narození  2012 – 2013

ŽÁCI 2, ŽÁKYNĚ 2.....................…...…....9 – 10 let rok narození 2010 – 2011

MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ............……...11 – 12 let rok narození 2008– 2009

STARŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ.......................13 – 14 let rok narození 2006 – 2007

 

Prezentace:      

prezentace končí 30 minut před startem prvního závodu ( nejmladší kategorie). Každý účastník obdrží startovní číslo s čipem na celý seriál. Závodník smí závodit po celý seriál pouze v jedné kategorii. Pokud závodník zapomene či ztratí své startovní číslo, musí toto nahlásit u prezentace a bude mu vydáno nové. Manipulační poplatek za vydání nového čísla je 100,- Kč.

 

Start:       

v případě velkého počtu účastníků bude start děvčat a chlapců oddělený. V době závodů nesmí být rodiče v prostoru startu a cíle. Není dovolená žádná pomoc ani v průběhu závodů. Po prvním závodu bude mít prvních 10 závodníků poháru v každé kategorii možnost startovat z první resp. druhé řady. Podmínkou je přihlášení závodníka předem na celý seriál.

Pokud budete pomáhat svým dětem na trase, tak to bude posuzováno rozhodčími jako neoprávněná pomoc a závodník bude v cíli zařazen na poslední místo závodu.

V průběhu závodu je zákaz pohybu po trasách, kde závody probíhají. Rozhodčí má právo odebrat závodníkovi, který toto pravidlo poruší startovní číslo a diskvalifikovat ho ze závodu!!!

 

Přihlášky:         

účastníci se přihlašují na celý seriál prostřednictvím portálu, kde vyplní příslušné informace. Je možno se účastnit i jednotlivých závodů, kdy přihlášení proběhne přímo před samotným závodem. Výjimkou je závod v Bakově nad Jizerou, kde se můžete přihlásit předem prostřednictvím portálu, který najdete na stránce daného závodu. Je nutné, aby všichni závodníci ( i ti, kteří jsou přihlášeni na celý seriál byli před každým závodem od prezentováni). Podle ročníku narození si závodník vyhledá svojí kategorii a zařadí se do závodu.

Na jednotlivý závod se lze přihlásit  na místě za poplatek  100,- Kč. 

Děti, které chtějí být řazeny na start podle průběžného pořadí, musí být přihlášeny na celý seriál.

 

 

Startovné:   

700,- Kč …… permanentka na všechny závody pro všechny kategorie
startovné zahrnuje: jméno závodníka na startovním čísle, pamětní tričko závodu, možnost startovat z předních pozic, dle umístění z předem přihlášených na celý seriál, tato startovní výhoda se netýká závodníků, kteří nejsou přihlášeni předem na celý seriál, ani kdyby byli umístěni v první desítce.

startovné zasílejte na č. účtu: 2101358756/2010 možnost přihlášení předem končí 10.4.2020!

100,- Kč ......... jednotlivý závod na místě

Přihlásit zde!

Seznam přihlášených

                  

Trasa:      

pořadatel si vyhrazuje právo upravit počty kol podle aktuálního stavu tratí, počasí a počtu účastníků.

bobíci a odrážedla – krátký okruh na zpevněném povrchu

ostatní kategorie – okruhy v terénu a na zpevněných cestách s délkou přizpůsobenou jednotlivým kategoriím

Pokud budete pomáhat svým dětem na trase, tak to bude posuzováno rozhodčími jako neoprávněná pomoc a závodník bude v cíli zařazen na poslední místo závodu!!!

 

Předpis:   

·         Závodí se dle rozpisu tohoto závodu.

·         Závod se jede na uzavřené trati.

·         Závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů.

·         Závod se jede za každého počasí.

·         Pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům.

·         Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni pohybovat se jen po vyznačené trase.

·         Děti startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu.

·         Cyklistická přilba je povinná !!!

.         Závodníci, kteří jsou předjeti o kolo, dokončí kolo závodu, ve kterém byli předjeti a poté budou staženi ze             závodu  Ve výsledkové listině budou tito závodníci uvedeni v pořadí, ve kterém byli staženi ze závodu, s                 počtem nedokončených kol. 

·         Protest lze podat pouze písemně 1 hodinu po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději však do vyhlášení               výsledků.

·         Protest a kauce se musí složit u ředitele závodu při vkladu 100,- Kč, který v případě nepřijetí protestu                     propadá pořadateli.

 

Zdravotní zajištění: pořadatelská služba, zdravotní služba.

Ceny: Věcné - pro prvních pět v každé kategorii.
Na některých závodech se vyhlásí tombola.