top of page

Liberec Ještěd 22. 9. 2024


Program a rozpis 6. závodu:  

Časový rozpis závodu a délka tratě:        

 • 09:30 Prohlídka a výklad trasy

 • 10:00 Start odrážedla holky - délka tratě cca 200m

 • 10:10 Start odrážedla kluci - délka tratě cca 200m

 • 10:20 Start bobice - délka tratě cca 400m

 • 10:30 Start bobíci - délka tratě cca 400m

 • 10:40 Vyhlášení odrážedla, bobíci, bobice 

 • 11:00 Start předžákyně - délka tratě cca 700m

 • 11:15 Start předžáci - délka tratě cca 700m

 • 11:30 Start žákyně 1 - délka tratě cca 1500m

 • 11:45 Start žáci 1 - délka tratě cca 1500m

 • 12:00 Start žákyně 2 - délka tratě cca 3000m

 • 12:25 Start žáci 2 - délka tratě cca 3000m

 • 12:50 Start mladší žákyně - délka tratě cca 4500m

 • 13:15 Start mladší žáci - délka tratě cca 4500m

 • 13:45 Start starší žáci/kadeti - délka tratě cca 6000m/7500m

 • 13:46 Start starší žákyně/kadetky - délka tratě cca 6000m/7500m

 • 14:15 Vyhlášení výsledků 

 

Tratě budou přístupné do 9:30.

Časy jsou orientační a prosíme o sledování  průběhu závodu. Moderátor bude včas upozorňovat na případné změny.
Poznámka: časy startů jednotlivých kategorií jsou pouze orientační, sledujte průběh závodu!
Trasa závodu: rovinatý profil, asfalt, zpevněná cesta, louka. Délka bude přizpůsobena jednotlivým kategoriím.

 

Kategorie:

 • BOBÍCI, BOBICE odrážedla………………… 0 - 3 let rok narození 2021 a mladší

 • BOBÍCI, BOBICE kola...............…...................3 – 4 let rok narození 2020 a mladší

 • PŘEDŽÁCI a PŘEDŽÁKYNĚ ....…....................5 – 6 let rok narození  2018 - 2019

 • ŽÁCI 1, ŽÁKYNĚ 1.....................…...................7 – 8 let rok narození  2016 - 2017

 • ŽÁCI 2, ŽÁKYNĚ 2.....................…...…............9 – 10 let rok narození 2014 - 2015

 • MLADŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ............……...............11 – 12 let rok narození 2012 - 2013

 • STARŠÍ ŽÁCI, ŽÁKYNĚ....................................13 – 14 let rok narození 2010 - 2011

 • KADETI, KADETKY………………………........15 - 16 let rok narození 2008 - 2009

Registrace:         

 • Účastníci se mohou přihlásit na jednotlivý závod prostřednictvím portálu, kde vyplní příslušné informace. Registrace na jednotlivý závod je možná na místě v den závodu. Registrace na místě v den závodu končí v 9:30 hodin pro všechny kategorie.

 • Online registrace je platná po uhrazení startovného 

 • Startovní číslo je platné na celý seriál i při přihlášení na jednotlivé závody. 

 • Je nutné, aby všichni závodníci i ti, kteří jsou přihlášeni na celý seriál byli před každým závodem odprezentováni.

Startovné:  

 Online na jednotlivý závod 150Kč

 Na místě 200Kč

 
Prezentace:     ​

 • Prezentovat se musí všichni předem přihlášení. Prezentace závodníků probíhá v den závodu na místě prezentace. Závodník je povinen se odprezentovat nejpozději hodinu před startem své kategorie. Tato možnost platí pouze u registrace předem online. U kategorií Odrážedla, Bobíci a Bobice končí prezentace v 9:30 hodin. 

 • Pokud závodník zapomene či ztratí své startovní číslo, musí toto nahlásit u prezentace a bude mu vydáno nové.

 • Manipulační poplatek za vydání nového čísla je 150,- Kč.

 
Start:       ​

 • V době závodů nesmí být rodiče v prostoru startu a cíle.

 • Není dovolená žádná pomoc ani v průběhu závodů. Platí i pro kategorii Odrážedla, Bobíci a Bobice

 • Pokud budete pomáhat svým dětem na trase, tak to bude posuzováno rozhodčími jako neoprávněná pomoc a závodník bude v cíli zařazen na poslední místo závodu.

 • V průběhu závodu je zákaz pohybu po trasách, kde závody probíhají. Rozhodčí má právo odebrat závodníkovi, který toto pravidlo poruší startovní číslo a diskvalifikovat ho ze závodu!!!

 •  Řazení na start dle průběžného pořadí, přednost mají závodníci přihlášeni na celý seriál

  PARKOVÁNÍ je možné na centrálním parkovišti P1.

  Při vjezdu si vezmete parkovací lístek, který u prezentace do 9:30 ( st.žáci/žákyně/kadeti/kadetky do 12:00 ) vyměníte za výjezdový        lístek. Výjezdový lístek bude vydán pouze po předložení parkovacího lístku. Výjezdový lístek se váže i na startovní číslo. Není tedy        možné přinést několik parkovacích lístků na jednu registraci závodníka.

  1 registrace + 1 parkovací lístek = 1 výjezdový lístek.

  Ztráta parkovacího či výjezdového lístku je zpoplatněna částkou 100Kč.

Bodování:         

 • Pohár se skládá z osmi závodů, kde v každém z nich závodník obdrží body podle bodovací tabulky.

 • Do poháru se letos započítává 7 nejlepších výsledků ze všech závodů.

 • Celkové výsledky poháru se vyhlásí až po finálovém 8. závodě na slavnostním galavečeru ve Vratislavicích nad Nisou v Kulturním centru 101010 

 • Při rovnosti bodů rozhoduje o celkovém pořadí počet lepších umístění v 8 závodech.

 ​
Pořadí:     1     2    3    4    5    6    7    8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 ............
Body:     100  90  80  70  60  55  50  45   40   38   36   34   32   30   28   26   24   22   20   19   18   17   16   15   14 .............

Trasa:     

 • Pořadatel si vyhrazuje právo upravit počty kol podle aktuálního stavu tratí, počasí a počtu účastníků.

 • Bobíci a odrážedla – krátký okruh na zpevněném povrchu

 • Ostatní kategorie – okruhy v terénu a na zpevněných cestách s délkou přizpůsobeno jednotlivým kategoriím

 • Pokud budete pomáhat svým dětem na trase, tak to bude posuzováno rozhodčími jako neoprávněná pomoc a závodník bude v cíli zařazen na poslední místo závodu!!!


Předpis:   

 1. Závodí se dle rozpisu tohoto závodu.

 2. Závod se jede na uzavřené trati.

 3. Závodníci jsou povinni dbát pokynů pořadatelů.

 4. Závod se jede za každého počasí.

 5. Závod je vypsán i pro příchozí:  závod je veřejný, není potřeba žádná licence.

 6. Pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům.

 7. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou povinni pohybovat se jen po vyznačené trase.

 8. Děti startují s písemným souhlasem zákonného zástupce a v jeho doprovodu.

 9. Závodník smí závodit po celý seriál pouze v jedné kategorii.

 10. Cyklistická přilba je povinná !!!

 11. Závodníci, kteří jsou předjeti o kolo, dokončí kolo závodu, ve kterém byli předjeti a poté budou staženi z závodu.  Ve výsledkové listině budou tito závodníci uvedeni v pořadí, ve kterém byli staženi ze závodu, s počtem nedokončených kol.

 12. V průběhu závodu se na trase nesmí mimo závodníků nikdo pohybovat, závodníkům jiných kategorií hrozí odebrání startovního čísla.

 13. Protest lze podat pouze písemně 1 hodinu po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději však do vyhlášení výsledků.

 14. Protest a kauce se musí složit u ředitele závodu při vkladu 100,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli

 
Zdravotní zajištění: pořadatelská služba, zdravotní služba.
Ceny: Věcné - pro prvních pět v každé kategorii.
Na některých závodech se vyhlásí tombola.
 

Odesláním přihlášky k závodu souhlasíte se zpracováním osobních údajů GDPR

bottom of page